We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Takk og farvel; tida er blitt ei annen

by Myrkgrav

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €7 EUR  or more

     

1.
Ei jente stod på fjelltopp og såg ned den djupe dalen Der såg’a et skip kom seilandes, kom seilandes Tre grever var om bord Den aller yngste greven som var på skipet der Han ville seg trulova, trulova Med hu så ung’a var Så drog’n tor fingen sin en ring ta gull så rødt Ta den, ta den du venen min ta den; og bli så min Men da greven var bortrest kom en annen kar som hennes hjerte skulja vinne, skulja vinne og døm kom så væl overens Greven trødde i brudehuset inn og ba bruden opp tel dans Der dansa døm på gølvet omkring, så snedelig og hu bleikna som et lik Si meg, hvorfor vart du så bleik hvorfor er du vørtin så blå? Fordi døm andre har narra meg, har narra meg og sagt at du var dau Ja, har døm andre narra deg og sagt at jeg var dau da ska du få se meg dau før sola rinner ned Greven gjekk på kammerset inn låste døra etter seg Så tok’n fram sin kvasse kniv, sin kvasse kniv og forkorta så sitt liv Hør nå jenter alle hør min beste venn Du tala med to tunger, i samma munn og hadde begge kjær
2.
3.
Vonde auer 06:15
NORWEGIAN: I ei stue oppmot Bråtan vart det en gong fortelt no’ rart Mann’ hadde kømmin i krangel med ei finnkjerring som kunja trølle Det var rekti’ leit for døm, detta med stua full ta unger og uten hjelp Tel slutt visste’a itte anna rå’ enn å tala ved ei som kunja mer hell sitt fadervår Det var ei stue der som het Fillebråtan hvor ei signekjerring hadde sitt telhøll Så fortelte hu fra Bråtan om mann’ sin heme og signekjerringa tok tel med no’ konster “Det er ei som har trølle på mann’ din ei nabokjerring tessmers Det er itte lenge føre’a kommer og skal se om det står tel med’n Kommer’e ei med klodyr som’a sleffer inn døra er’e ei med vonde auer Gje’a no’, så lar’a mann din sleffa” Da kjerringa var heme, om litt såg’a ei komma bortante skauen Det var hu fra Lindeberjet, med ei katte som’a slefte føre seg inn døra Da skjønte Bråtankjerringa å det var og bar seg ille med unga som flaug rundt i stua Dom sutra og grein, alle i hop “Om det bare kan bli væl att” Sa’a og ga kjerringa no’ greier “Ja, var’e itte for alle dissa unga, Sku’n jaggu få ligga der” Så hadde’a trølle sjuka vekk att men i det samma hu sku ut døra tok Bråtankjerringa en vermebrann tor peisen og treska i ræva på’a ”Tvi vøre deg, veit du detta au, du!” skreik Lindeberjkjerringa før’a tok både katte og sjuke og strauk hem på timen ENGLISH: In a cottage by Bråtan a strange story was once told The man of the house was arguing with a Finnish hag who knew dark magick They were in quite a pickle with their house full of kids and no one to help The wife didn’t know what else to do than to talk to a lady who knew more than the lord’s prayer There was a cottage called Fillebråtan where a cunning seer lived The wife from Bråtan spoke about her ill husband and the soothsayer conjured up some witchcraft “Someone has cast a spell on your husband It is one of your neighbors! It won’t be long ‘till she’s back to check up on your man” “If someone with a clawed pet comes to visit that they let in the door before them it’s the one with the evil eye Give her a gift, and your man will be free” Soon after the lady came home to Bråtan she saw someone emerging from the forest It was their neighbor from Lindeberjet with a cat she let in the door before her The Bråtan lady understood what this was and cried to her about all her children that all ran about in the house They all whined and cried frantically “If only things could get better” she said and gave the Lindeberj hag a gift “Well, if it wasn’t for all these kids I’d be happy to leave your man to his ailments” Then she finally lifted the spell but right as she was about to leave the Bråtan lady took a burning log from their furnace and with it hit the Lindeberj hag across her ass “Blasted! you know some tricks of your own” yelled the Lindeberj hag before she took both her cat and all illness and left in a terrible haste
4.
5.
NORWEGIAN: For lenge sea, i gammal tid bodde Baulekara på Bauletangen Døm ga følk skyss hit og dit Døm gjekk tidligslått på sommern Havfruebaulen het far i hus Der gjekk det i bannskap og skrål To sønner han hadde, Nils og Per Som far, så sønn; like grove i mål Gammal og grå fortelte’n Nils om en efta han låg og søv I kveldens skumring det banka på dør En fremmenkar stod i eininga han skulle over tel Elstangen “Det koster en tolvskjelling” sa’n Nils fra Bauletangen “Legg tolvskjellingen på stolen” ba’n Nils tel fremmenkar’n Da døm steig i båten knaka det så jævlig at’n skulja tru’n skulja gå ifra hinaen “Ei gammal kjerring har hengt opp seg je må fram før natta blir grå Je ska i flere presetegjeld” fortelte karen, så brå Han Nils, han slo seg vrang Han vart reint ut arg “Reis du tel hælvete og høll itte en gammal mann for narr!” En blest slog ut bak båten Han var borte, faen var vekk Ute ta syne og ute ta sinn Det hadde vøri Faen sjøl Da’n Nils kom hem tel Bauletangen hadde skjellingen Brønne seg djupt ned i stolen ENGLISH: A long ago, in olden times The Yeller guys lived at the Yeller cape They gave people rides to and fro They worked the fields during summer Their old man was called the Mermaid Yeller He swore like an old sailor He had two sons, Nils and Per Like father; like son, just as foul-mouthed When he was old, Nils told a tale of an afternoon he was sound asleep In the evening twilight someone knocked on his door A stranger stood at his doorstep He wanted a ride to Elstangen ”It costs twelve coins” Nils from the Yeller cape told him “Leave the coins on the chair” Nils told the stranger When they entered the boat it creaked so loud Nils thought it would break in half ”An old woman has hanged herself I have to be there before the night turns gray Other parishes I must reach this night, as well” the stranger abruptly said Nils quickly filled with doubt In fact, his blood began to boil ”Go to hell, damn stranger don’t take this old man for a fool!” Suddenly, a loud blast behind the boat He was gone, the stranger had left Out of sight, out of mind It had been the Devil himself When Nils returned to the Yeller cape the coins had burned their way deep down into the seat of the chair  
6.
NORWEGIAN: Det var my’ som var vondt og my‘ som var gæli og en gong i tida dansa døm bekhette Var døm plaga så grådig ta skurv at døm itte orka å leva Det var en liten lengdegutt og alt døm skrubba, så vart’n itte rein Døm bekabredde huet på’n, og han fekk ei lue som skulja sitta tel’a hadde vøksi fast Døm hadde en tom i taket og en i lua au Døm stelte gutten på en stol men den sparka døm vekk under beina på’n Og da vart både hår og hud rivi tor skallen på’n og bare raude kjøttet var att Døm måtte gjøra det sånn, for hadde døm drii smått hadde’n itte tålt det Å’n budde, og å’n hette, det var glømt for lenge sea Døm brydde seg itte om å husse legdegudd, kan du veta Men håret og huden det fekk’n att Det var en liten lengdegutt og alt døm skrubba, så vart’n itte rein Døm måtte gjøra det sånn, for hadde døm drii smått hadde’n itte tålt det ENGLISH: There was a lot of pain and lots that went wrong and once long ago they danced the pitch hat jig If someone was afflicted with scabs so grave they hardly could live There was a poor boy and for all they scrubbed, they couldn’t clean his scalp They spread a layer of pitch on his head and gave him a hat that would stay on until it had grown onto his scalp There was a hook in the ceiling and one in his hat as well They made the boy stand on a chair but they kicked it away from under his feet Both hair and skin was torn from his scalp and only bare meat was left This was the only way. If they had pried it off slowly he wouldn’t have made it out alive Where he lived and what his name was, forgotten long ago Mind you, they didn’t care to remember poor boys But his hair and skin did in fact grow back There was a poor boy and for all they scrubbed, they couldn’t clean his scalp This was the only way. If they had pried it off slowly he wouldn’t have made it out alive
7.
8.
Tørrhard 03:59
NORWEGIAN: I ei stue nedpå Bærum var det en gong løstig lag Døm spelte kort og tura Døm banna og huserte grovt Mea døm satt der med svarte natta utaføre Vart det vedda om en kar tørte å gå tel kjerka i kveldinga Det vakke rektig trygt å stikke huet innafor kjerka For i gången stod en dauing døm kalte for Tørrhard Han stod der som et minne for han hadde gjort meneid Avtruisk hadde’n vøri så’n kunne itte råtne i jorda Døm erta karen opp så han gjekk rakt tel Tanom Med beksvart skau på alle kanter Om ei stynn var’n framkømmin fekk krongla seg over kjerkegårdsmurn Full som ei alke og stø som ei osp gjekk’n nedover kjerkegången Da’n klyva framom dauingen kjente’n en som greip’n i oksla Han Tørrhard høldt’n fast med jerngrep og døm utaføre hørte’n skreik som en gris Det var nok en som vart edru ganske brått Da mårran kom og’n Tørrhard slapp var mann’ mest kvit som snø ENGLISH: In a cabin in Bærum all was jamboree They gambled and boozed; and swore and brawled As they sat there with the black of night outside they dared one of the guys to sneak into the Tanum church at night It wasn’t safe to visit the church at night Because in the hallway stood a dead guy whose name was Dry Bones He stood there as a warning as he had taken a false oath He’d been of ungodly faith so he couldn’t rot in holy ground They taunted their friend and he went straight to the church with pitch black woods all around him After a while he arrived and climbed the cemetery wall Drunk as a skunk and unsteadily stumbling down along the church aisle As he walked past the dead guy he felt someone take hold of his shoulder Dry Bones had him in an iron grip and his friends outside heard him squeal like a pig I guess that you could say he sobered up real quick When the morning came and Dry Bones let him go the man was pale as snow
9.
NORWEGIAN: En gong sku’a Anne tel kjerka En unge skulja bli døft Hu gjekk på ski ner Mannaskaret Ei rett så fæl og stri ei løype Langt om lenge kom’a seg ner men da mangla brått ungen huet I skinnpåsa på ryggen hadde ungen vøri Kanskje deist borti ei gran, eller i berja “Som’n hadde hue da je drog hemantefrå og je veit å det ligger hen” __ Hennes ektemann døktig klein mot slutten bare låg der han bare låg der “Men tel slutt sette je kneet i prøsten på’n og finga i hølamotet Så kom den hellige Kuds fader og slokte pina” “Samuel, salig han var Da’n for satt tre svarte Kuds engler og gol som korper” Heller ville’n itte i jorda Kista vart børi frå skauen ner Men da døm kom tel kjerka nær nekta hesta plent å gå Det var nok’n Hønn-Erik som var på ferde, ja! ENGLISH: Anne was going to church Her child was to be baptized She skied down the Manna cleft Quite a harsh and winding trail At last she made it down but her child was missing its head She’d kept her child in a leather pouch on her back Maybe she’d grazed a pine tree or the mountainside “He had his head when I left home and I know where it was left behind” __ Her husband quite ailing towards the end just laying there he just laid there “But in the end I sat my knee against his chest and put my hands around his throat Then came the Holy Father and quelled his suffering” “Samuel, blessed he was When he died, three black angels of God crowed in the form of ravens” He did not want to go six feet under His coffin was carried down from the woods But when they neared the church the horses refused to move another inch It must’ve been the Devil’s work indeed!
10.
11.
Sjuguttmyra 04:30
NORWEGIAN: Ei ta døm største Ringsmyra noko nord om Lauvlisetra fekk en gong Sjuguttmyra tel namn etter noko grufullt hadde hendt Sju gutter hadde stevna hinaen frå setrer rundtom på skauen Døm vart itte enige på ansles vis Enn å sliss tel blodet rann Døm skyra greiner ta ei furu like ved Så spissa døm staura tel og rauk sammen og sliss Da kampen var over låg seks daue att på myra Med innvolla i henda kreka nummer sju seg hem Men så gjekk det itte bere enn at’n døe etter ei stynn Da’n væl var heme og hadde fortelt om slaget som hadde tatt stad Seia detta hendte i år sekstenhundreogno’ har sju staure fått stå i myra som minne frå gammal tid Alt som står i myra blir svart som bek og hardt som stål Drar tel seg jernet fra lendet rundt eller blodet tel sju gutter under torva ENGLISH: One of the largest Ring marshes a stone’s throw north of Lauvli shieling was once named the Seven lad marsh after something terrible transpired there Seven young shepherds had summoned each other from different farms around the forest Seems they couldn’t come to agreement by other means than to fight ‘till rivers of blood would flow They cut branches off an old pine nearby Then they sharpened their spears and hurtled together and fought When the battle was over six of them laid dead on the marshlands With his own guts in his hands the seventh crawled his way home It certainly didn’t end well he died just after a while Shortly after he made it home and had told all about the big brawl Ever since this happened sometime in the sixteen-hundreds seven poles have stood in the marsh as a memory of times which have long since passed Everything that stands in the marsh turns black as pitch and hard as steel Draws in iron from the soil around or the blood of seven boys six feet under
12.
Uttjent 03:58
NORWEGIAN: Fortids redskap i rusten avmakt Gamle spår fryst tel is Det er stilt i skauen nå der vi høgde på gammalt vis Vi var menn ta skauens makt drog tømmer i vindens skugge Ba ei stille bønn for døm mektige trea vi høgde Langlikara enda sine daer her døm gjekk ut ei novembernatt Je leita og leita men såg døm aldri att Et tre på dau manns stad; ei sliten bjørk i ensom majestet Skauen gir og skauen tar Slik har det vøri i all evighet Alt vi gjorde har visna vekk lagt ner i ei myrkgrav Sjøl om sorga har stilna takker je for det skauen gav ENGLISH: Tools of the past in rusty collapse Old frozen tracks The woods are silent now where we timbered the old-fashioned way We were men bound by the forest’s strength felled timber in the shadow of winds A silent prayer we gave for the mighty trees we chopped down The end of days for the Langli men was here They went out a night of November I searched for a long, long time but saw them never again A tree on dead man’s ground a weary birch in lonely majesty The forest gives and the forest takes as it has always done All that we did has withered away buried deep in a dark grave Despite that the sorrow has faded I thank the forest for what it gave
13.
14.
A maiden stood on mountaintop gazed down the valley so deep She saw a sailing ship approach, ship approach Three counts were onboard The youngest of the counts who were on board the ship He wanted to take the hand, take the hand of the young maiden He took off his finger a ring of golden red He said take this my dear friend, my dear friend Take this and be mine When the count had travelled abroad came another man who wanted to steal her heart, her heart and they got along so well The count arrived at the wedding and asked the bride to dance They danced so lovely around the floor and she paled liked a sheet Tell me why are you so pale why are you so blue? Because the others have fooled me, have fooled me and told me you were dead Well if the others have fooled you and told you I was dead then you shall see me dead, see me dead before the sun sets The count went back to his chambers locked the door after himself Then he took out his shiny knife, his shiny knife and ended his own life Hear me all maidens hear me, my best friend You spoke with two tongues in your mouth and had them both in love
15.

about

Digital download version, comes with complete cover art in full resolution.

credits

released September 28, 2017

license

all rights reserved

tags

about

Myrkgrav Turku, Finland

One man folk metal project from Norway, founded by Lars Jensen in 2003. Myrkgrav's lyrical and visual theme is deeply rooted in folklore and local history from Lars' home village in Ringerike.

The project often features guest artists from a wide range of other musical genres, for instance Olav L. Mjelva playing the traditional Norwegian instrument Hardanger fiddle.
... more

contact / help

Contact Myrkgrav

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Myrkgrav, you may also like: